top of page

VÅRE TJENESTER

Leasing gjort enkelt

Ser opp på skyskrapere

Leasing

Leasing betyr at kunden leier et objekt over en periode før det leveres tilbake. Leasing er derfor veldig forutsigbart for hele investeringsperioden. Vanlig avtaletid for en leasingavtale er fra 3 år og oppover. Jo større investeringen er og jo lengre forventet levetid på objektet, jo lengre kan avtaletiden for leasing ofte være.

Vi hjelper med leasingtilbud for små og store anskaffelser. Vi tilbyr gode løsninger for komplekse finansieringsbehov, med umiddelbar levering eller som leveres over lengre tidsrom, såkalte rammeavtaler.

Leverandørsamarbeid

For leverandører som ønsker å ha leasing som en del av produktspekteret og ønsker å profilere en større del av produktet, kan vi tilby et tett og effektivt samarbeide med deg som leverandør. 

Fordeler for deg som leverandør: 

  • Komme tettere på kunden med et eget finansieringsalternativ

  • Tettere oppfølging av kundene i avtaleperioden

  • Enklere nysalg til nye kunder

  • Profesjonell oppfølging i alle ledd

skyskrapere
kommunikasjon Tower

Rådgivning

Alle investeringer skal finansieres. Det er ikke alltid enkelt å velge det optimale finansieringsproduktet. Dersom man tenker leasing, er det viktig å ha en god kunnskap når en leasingavtale inngås. 

Vi vet at det er mange private bedrifter, offentlige virksomhetet, kommuner osv som vurderer leasing, men som føler usikkerhet rundt finansieringsformen. Vi KAN leasing og ønsker å bistå alle aktører som er usikre i valg av finansieringsløsning. LeaseConsult kan bistå i hele prosessen fra vurdering av finansieringsløsninger for den planlagte anskaffelse, finansieringsstruktur, anbudsdokumenter, forespørsler, vurdering av anbud til aksept av foretrukne tilbud. Vi tilbyr også å følge opp den inngåtte leasingavtale i hele leasingperioden for å sørge for at leveransen er som lovet.

Kontakt oss for en uforpliktende prat dersom dere vurderer leasing som et finansieringsalternativ. 

bottom of page