top of page

FORDELER MED LEASING

Leasing betyr at kunden leier et objekt over en periode før det leveres tilbake. Så lenge objektet kan skilles ut som en egen enhet og avskrives kan det leases. For å sikre effektiv og lønnsom drift har de fleste bedrifter en gang i blant behov for å skifte ut eller investere i nye driftsmidler.

  • Bedriften binder ikke kapital/likviditet

Likviditet er kjernen i de fleste bedrifter og gir større økonomisk handlefrihet. Driftskapital frigjøres og kan benyttes til andre formål.

  • Bedriften kan oppgradere til nytt utstyr

Optimaliserer konkurransefortrinn og gir en mer effektiv drift. Kunden har full bruksrett og mulighet for utskiftning og/eller oppgradering underveis.

  • Skattefordeler

  1. Bedriften oppnår lavere skatt. Leasingkostnad utgiftsføres i regnskapet.

  2. Ingen forskuttering av merverdiavgift. Hele investeringen vil være skattemessig utgiftsført i løpet av leieperioden.

Hvorfor leasing lønner seg:

  • Binder ikke selskapets pantesikkerheter

Det er vanligvis nok å ha pant i utstyret som leases.

  • Bedre forholdstall i balansen

Leasingobjektene aktiveres vanligvis ikke i regnskapet.

  • Enklere tilgang til ekstern kapital

Enklere tilgang til ekstern kapital - også for offentlige virksomheter.

bottom of page